Az uniós vezetési és pihenőidő szabályok 2020. augusztus 20-tól


alkalmazandó új rendelkezéseinek áttekintése (AETR nem változott)
- az egybefüggő, napi, heti, kétheti vezetési időre és a pihenőidők időtartamára, valamint a kötelező szünetekre és a pihenőidő csökkentések kompenzálására vonatkozó alapelőírások NEM változnak
- egyelőre marad a 28 napi tachográf adatbemutatási kötelezettség (2024. december 31-től 56 napra változik)
- egyértelmű kabintilalom: a rendszeres heti pihenőidők (>=45h) és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidők NEM tarthatók a járműben,
hanem „megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, erre alkalmas genderbarát szálláshelyen”, a munkáltató költségére
(A parkolókról az Európai Bizottság jegyzéket készít, és 2024 végéig jelentést nyújt be.)

a gépkocsivezető 4 hetenkénti “visszatérése”:
• a vállalkozásnak oly módon kell megszerveznie a járművezetők munkáját, hogy azok minden, 4 egymást követő hétből álló időszakban vissza tudjanak térni
• visszatérhetnek a munkáltatónak a székhelye szerinti tagállamban található azon működési központjába, amely a járművezető szokásos állomáshelye és ahol a járművezető heti pihenőideje kezdetét veszi vagy a járművezetők tartózkodási helyére
• annak érdekében történik, hogy legalább egy rendszeres heti pihenőidőt vagy egy 45 óránál hosszabb, a csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott heti pihenőidőt tarthassanak
• a vállalkozásnak dokumentálnia kell, hogy miként tesz eleget ennek a kötelezettségnek, és a dokumentációt a telephelyén kell őriznie azért, hogy kérésre be tudja azt mutatni az ellenőrző hatóságoknak
- heti pihenőidők szervezése: 4 hetes referencia időszak a nemzetközi árufuvarozásban (csak ott!)
• nemzetközi áruszállítást végző járművezető két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat
feltéve, hogy:
– bármely négy egymást követő héten legalább négy, heti pihenőidőt tart, amelyek közül legalább kettő rendszeres (>=45 órás) heti pihenő
– a két egymás utáni csökkentett pihenőt a székhely szerinti tagállamon kívül veszi ki
– a következő heti pihenőidőt az e két csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőidőnek kell megelőznie(!)
– a gépkocsivezető számára ekkor a hazatérés lehetőségét a vállalkozás - 4 helyett - 3 hetenként biztosítja (= a kompenzációval kezdődő ’hosszú’ pihenő kezdetére)

- a több fős személyzet tagjaként dolgozó járművezető megtarthatja a 45 perces szünetét egy másik járművezető által vezetett járműben is, feltéve, hogy a szünetet tartó járművezető nem vesz részt a járművezetésben
- a napi pihenőidő komp/vonat miatti megszakítási lehetősége (2x, max.1 óra) ki lett terjesztve heti pihenőidőkre is, azzal, hogy rendszeres heti pihenőidőt így tölteni csak min. 8 órás menetrend szerinti utazási időtartam és hálókabin esetén lehet (egyébként elég a háló- vagy fekvőhely megléte)
- a vezetési idő megengedett túllépése, a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető (megfelelő megállóhely elérésére szolgáló) eltérési lehetőség kiegészül:
• a napi és heti vezetési idő (és a napi pihenőidő megkezdése) legfeljebb 1 órával túlléphető annak érdekében, hogy a heti pihenőidő megkezdése céljából elérje a munkáltató működési központját vagy saját tartózkodási helyét,
/ az eltérés a kétheti vezetési idő 90 órás korlátjára nem vonatkozik/
• sőt, rendszeres heti pihenőidő előtt ez az eltérés akár 2 óra is lehet, HA közvetlenül az időtúllépést megelőzően tart egy megszakítás nélküli 30 perces szünetet
• a hosszabbítást 3 héten belül (a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt) kompenzálni kell egy másik pihenőhöz kapcsoltan
• a járművezetőnek a menetíró készülék adatrögzítő lapján, a menetíró készülékből kinyomtatott lapon vagy a munkalapon legkésőbb az úticél elérésekor vagy egy megfelelő megállóhelyre történő megérkezéskor kézzel fel kell tüntetnie az ilyen jellegű eltérések okát
xxx
ANALÓG TACHOGRÁF: országkódok rögzítésének kötelezettsége
(Az analóg tachográffal felszerelt jármű vezetője bejegyzi az adatrögzítő lapjára) „azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi.
! A járművezetőnek ezen túlmenően az adott tagállamban való első megállása megkezdésekor be kell írnia annak az országnak a betűjelét, amelybe a tagállami határ átlépését követően belép. Ezt az első megállást a határnál lévő vagy a határon való átlépést követő lehető legközelebbi megállóhelyen kell megtenni. Amennyiben valamely tagállami határ átlépése komppal vagy vonattal történik, a járművezetőnek az érkezési kikötő vagy vasútállomás szerinti ország betűjelét kell beírnia.”
(Figyelem! Félhivatalos bizottsági tájékoztatás szerint a szövegből tévedésből maradt ki a határátlépés(!) kézi rögzítésénél, hogy ”2022. február 2-től kezdve”, mely időpontot – a kiküldetési szabályok ellenőrizhetősége miatt – a digitális tachográf esetében a jogszabály tartalmazza.)
DISCLAIMER: jelen fuvarozói tájékoztató célú kivonat a 2020/1054/EU Rendelet alapján készült, nem teljes körű, nem hivatalos anyag és nem helyettesíti a jogszabály ismeretét

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült